Velkommen
Om Næstved Kunstforening
Medlemskab
Udstillinger/Arrangementer
Aktuel udstilling
Skoletilbud
Andre arrangementer
Fotoarkiv
Publikationer
Meddelelser fra bestyrelsen
Links
Kontakt

Aktuel udstilling:


Anne Marie Skaarup


4. november - 10. december 2023

Der er fernisering lørdag den 4. november kl. 13-16. Udstillingen åbnes af tidligere skoleinspektør, nuværende skoleudviklingskonsulent (Grønland) Erik Torm. Velkomst og lodtrækning kl. 13.30.

Anne Marie Skaarup er autodidakt kunstner, der tænker i billeder og altid søger at komprimere virkeligheden gennem fantasi og eksplicitte udtryk, der trækkes ud og sættes sammen i en ny helhed.

Bosiddende i Næstved, inspireres hun af den lokale natur, hvor hav, himmel og fortættet biologisk materiale danner udgangspunkt for hendes værker. Indtryk bliver til udtryk i arbejdet med blæk, tusch, blyant, akvarel og olie, der bruges på forskelligt papir, lærred og pap.

Organiske former blander sig med fantasien i billederne, hvor de menneskelige aftryk i naturen fortæller en historie om sammenhænge, væsener, faste og opløste elementer.

Det organiske bliver eksplicit i form, farver og udtryk, hvor konkrete materialiseringer brænder sig fast ved hjælp af poesi, kaos og grafisk enkelthed.

Anne Marie Skaarups baggrund:

Ophold på Holbæk Kunsthøjskole.
Har arbejdet som privat tegnelærer.
Uddannet lærer, bl.a. med linjefag i billedkunst.
Cand.pæd. i Didaktik (Materiel kultur).
Forskningsassistent og videnskabelig assistent på Faculty og Arts, Aarhus Universitet.
Har udviklet en metode inden for arts based research, hvor empirien i forskellige undervisningssammenhænge blev analyseret gennem tegnet streg og andre visuelle udtryk.
Didaktisk konsulent på ARKENs Laboratorium for kreativ læring, et fondsstøttet læringsprojekt.
Har været en del af flere forskellige grafiske værksteder i København og omegn.
Projektmedarbejder i Talentskolen og Billedskolen NU.
Arbejder nu med voldsudsatte børn og unge, hvor kunstneriske udtryk ofte er en brugbar indgangsvinkel.